တရားေတာ္.apk

တရားေတာ္.apk

တိပိဋကဓရ၊ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက
အရွင္ သိရိႏၵာဘိဝံသ (ေယာဆရာေတာ္)

၏ တရားေတာ္မ်ားႏွင့္ ၾသဝါဒမ်ားအား ၾကည္ညိဳ နာယူႏိုင္ရန္ အတြက္ Application ျပဳလုပ္ပူေဇာ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

Download Link: တရားေတာ္