ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေ ဇယား – ၂ ပါ ပုဒ်မများကို အလွယ်တကူ ရှာဖွယ်ဖတ်ရှုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။