မိမိတို့၏မော်တော်ကားများကို အခြားသူများသို့ ငှားရမ်းရာတွင် လပေးစနစ်ဖြင့်လည်းကောင်း နှစ်ချုပ် စာချုပ်များပြုလုပ်၍လည်းကောင်း ငှားရမ်းကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ၎င်းကားငှား စာချုပ်များတွင် ငှားရမ်းလိုက်သည့်ကားများအား ဥပဒေနှင့်မညီသည့် အရာများကို မပြုလုပ်ရ၊ မသယ်ဆောင်ရ၊ ထပ်ဆင့်လွှဲပြောင်းငှားရမ်းခြင်း မပြုရဟု ပါလေ့ရှိကြပါသည်။

မိမိတို့ကားအား ကုမ္ပဏီများသို့လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများသို့လည်းကောင်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးထံသို့လည်းကောင်း ငှားရမ်းကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ မိမိတို့ကားကို ငှားရမ်းရာတွင် ငှားရမ်းမည့်သူ၏ အခြေအနေ အကြောင်းအရာများ ကိုလေ့လာကာ ငှားရမ်းသင့်ပါသည်။
 
မိမိကားကိုငှားရမ်းသူသည် မော်တော်ယာဉ်ကို မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာတွင် အသုံးပြုခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးများကို သယ်ဆောင်ခြင်းတို့ပြုလုပ်ခြင်း၊ ခွင့်ပြုမိန့်မရရှိဘဲ ကျွန်းနှင့် တားမြစ်သစ်ပင်မှ ထွက်ရှိသော သစ်ကိုသယ်ယူခြင်း၊ သစ်တောထွက် ပစ္စည်းများကို သယ်ဆောင်ရာတွင် အသုံးပြုခြင်း၊ ကန့်သတ်တားမြစ် ပိတ်ပင်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းများ၊  ခွင့်ပြုချက်ရယူရန် သတ်မှတ်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းများကို ခွင့်ပြုချက်ရယူခြင်းမရှိသော ပစ္စည်းများကို သယ်ဆောင်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်မည်ဆိုပါက ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ယာဉ်အဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊ ပြစ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ယာဉ်အဖြစ်သော် လည်းကောင်း ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းခြင်း ခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

မော်တော်ယာဉ် သို့မဟုတ် အခြားယာဉ်တစ်မျိုးမျိုးဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ပြုလုပ်ကြသူတိုင်းသည် တရားမဝင်သော ပစ္စည်းများကို တင်ဆောင်ခွင့်မရှိကြောင်း သိရှိကြပြီး ဖြစ်သည်။ ယာဉ်ကို စီးလုံးငှားသူထံသို့ သို့မဟုတ် ယာဉ်မောင်းထံသို့ လွှဲအပ်လိုက်သဖြင့် ယာဉ်ပေါ်တွင် မည်သည့် ပစ္စည်းတင်ဆောင်သွားသည်ကို ယာဉ်ပိုင်ရှင်မသိနိုင်ဟု ထုချေတင်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။ ယာဉ်ကိုငှားယူသူ သို့မဟုတ် မောင်းနှင်သူနှင့် ယာဉ်ပိုင်ရှင်တို့အကြားတွင် တည်ရှိနေသော အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်များကို စိစီရန်လိုသည်။ ယာဉ်ကိုငှားယူသုံးစွဲသူ သို့မဟုတ် ယာဉ်မောင်းသူတို့သည် မော်တော်ယာဉ်ကို လက်ရှိထား သုံးစွဲသူဖြစ်သဖြင့် ယာဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ကောင်းကျိုး ဆိုးပြစ် အားလုံးကို တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ တရားမဝင်ပစ္စည်းကို တင်ဆောင်သဖြင့် ယာဉ်အား ဘဏ္ဍာ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရပါက ပိုင်ရှင်တွင်ဖြစ်ပေါ်လာသော စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ နစ်နာမှုကို ယာဉ်မောင်းသူများသာ တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ ယာဉ်ပိုင်ရှင်၏နစ်နာမှုမှာ တရားမကြောင်းနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်။ ပြစ်မှုကြောင်းအရ တရားစွဲဆိုမှုတွင် ဖြေရှင်း ပေးနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ သက်သေခံမော်တော်ယာဉ်ကို ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ်သိမ်းဆည်းရာတွင် မော်တော်ယာဉ်မှာ အမှုနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်း ရှိမရှိဆိုသည့် အချက်ကိုသာ အဓိကစိစစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယာဉ်ကို မည်သို့သုံးစွဲခဲ့သည်ဆိုသော အချက်အား ယာဉ်ပိုင်ရှင်က သိခဲ့ခြင်းရှိ မရှိဆိုသည့် အချက်ကို အဓိကစိစစ်ခြင်းမဟုတ်ပေ။ [ ဦးကျော်ကျော်နှင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ၂၀၀၃ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံး စာမျက်နှာ – ၄၀ ]


ထို့ကြောင့် ယာဉ်ပိုင်ရှင်များသည် မိမိတို့ငှားရမ်းထားသူများအား  ဥပဒေနှင့်ငြိစွန်းသော ကုန်ပစ္စည်းများကို မသယ်မိစေရန် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန်လိုအပ်ပါသည်။ မိမိမသိရပါဟူသော အကြောင်းပြချက်နှင့် မော်တော်ယာဉ်အား ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းဆည်းခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရမည် မဟုတ်ပါ။


မိမိကားကို ငှားရမ်းသူသည် အခြားသူထံသို့ ကားအား တစ်ဆင့်ပြန်လည် ငှားရမ်းခြင်း၊ ပေါင်နှံခြင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါကလည်း မိမိကားကို ပြန်လည်ရယူရန် အခက်အခဲများနှင့် ဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်နိုင်သည်ကိုလည်းတွေ့ရပါသည်။


သို့ဖြစ်ပါ၍ မိမိ၏မော်တော်ယာဉ်အား အခြားသူထံသို့ ငှားရမ်းတော့မည်ဟုဆုံးဖြတ်ပါက ငှားရမ်းခအဖြစ်ရရှိမည့် ငွေပမာဏကိုသာ ကြည့်ရှု၍ ငှားရမ်းခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ဘဲ ငှားရမ်းမည့်သူသည် စိတ်ချယုံကြည်ရမှု ရှိ မရှိနှင့် ငှားရမ်းမည့်သူက တာဝန်ခံ၊ တာဝန်ယူနိုင်မှု ရှိမရှိတို့ကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးမှ ငှားရမ်းခြင်းအားဖြစ် မမျှော်လင့်နိုင်သည့် ဆုံးရှုံးမှုအန္တာရယ်များကို ကာကွယ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။