ရာဇသတ်ကြီး . apk ( Unicode Version )

ရာဇသတ်ကြီး . apk ( Unicode Version )

ရာဇသတ်ကြီး apk အား Unicode Font ဖြင့်ပြောင်းလဲထားပြီး ရာဇသတ်ကြီးကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေများကိုလည်း ဖော်ပြထားပါသည်။

ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မများအား အခန်းလိုက် ပုဒ်မလိုက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။

ရာဇသတ်ကြီးကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၀) (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၅ ရက်) နှင့် ရာဇသတ်ကြီးကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၆) (၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၇ ရက်) တို့ကိုလည်း ထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါသည်။

ရာဇသတ်ကြီး apk တွင် မူရင်းဥပဒေ၏ ပုဒ်မ ခေါင်းစဉ်နှင့် အကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြထားပြီး အောက်တွင် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေများကို ဖော်ပြထားပါသည်။

ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေများကို pdf ဖြင့်ကြည့်ရှုလိုပါက ကြည့်ရှုနိုင်အောင် ထည့်သွင်းထားပြီး Online Link တွင်လည်း ဖတ်ရှုလို့ရအောင် ဖော်ပြထားပါသည်။

ရာဇသတ်ကြီးကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေများနှင့် ယှဉ်တွဲဖတ်ရှုရန် လိုအပ်ပါသည်။

Google Play Store တွင် တင်ထားသည့် နမူနာ ပုံများကို ကြည့်ရှုပြီး Android Phone များတွင် Install ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

Link:  ရာဇသတ်ကြီး (Unicode Version)

 

 

 

The Evidence Act App

The Evidence Act App

 

 

သက်သေခံအက်ဥပဒေ apk အား Unicode Font ဖြင့် ပြောင်းလဲဖော်ပြထားပါသည်။

သက်သေခံအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေအား ဖြည့်စွက်ဖော်ပြထားပါသည်။

သက်သေခံအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေအား ဦးမောင်မောင်ညွန့် (ဥပဒေသုတေသီ) ထံမှ ကိုးကား ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

သက်သေခံအက်ဥပဒေပါ ပုဒ်မများကို အခန်းလိုက်ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်သလို မိမိသိလိုသည့်အကြောင်းအရာများနှင့် ပုဒ်မများကိုလည်း ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။

Google Play Store တွင် တင်ထားသည့် နမူနာ ပုံများကို ကြည့်ရှုပြီး Android Phone များတွင် Install ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

 

Link:  သက်သေခံအက်ဥပဒေ .apk (Unicode Version)

 

 

သက်သေခံအက်ဥပဒေ .apk (Zawgyi Version)

Download Link 1 :  သက်သေခံအက်ဥပဒေ

Download Link 2 : သက်သေခံအက်ဥပဒေ

 

Labour App Update

Labour App Update

ယခင် Labour
App တွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဆိုင်များနှင့် အလုပ်ဌာနများဥပဒေ၊ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊
အလုပ်ရုံများ အက်ဥပဒေ နှင့် ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ခွင့်ရက်နှင့် အလုပ်ပိတ်ရက်
အက်ဥပဒေ တို့ပါဝင်ကာ ယခု Labour App တွင်  ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အခကြေးငွေပေးချေရေးဥပဒေ နှင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေး ဥပေဒ တို့ကို ထပ်မံ ထည့်သွင်းထားပါသည်။

၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရုံများ အက်ဥပဒေ နှင့် ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ခွင့်ရက်နှင့်
အလုပ်ပိတ်ရက် အက်ဥပဒေ တို့ကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပေဒေများအား ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊
ဖေဖော်ဝါရီလအထိ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက် ဖော်ပြထားပါသည်။

File size : 1.08 MB

Download Link : Labour App

ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေ  ဇယား – ၂ . apk

ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေ ဇယား – ၂ . apk

 

 

 

ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေ ဇယား – ၂ ပါ ပုဒ်မများကို အလွယ်တကူ ရှာဖွယ်ဖတ်ရှုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။